Pembahasan Sudut Lingkaran UN SMP 2017 Matematika Paket 1

Soal yang Akan Dibahas
Perhatikan lingkaran dengan pusat O!
Besar $ \angle $ BOC = $ 40^\circ $, besar $ \angle $ ADB = ....
A). $ 80^\circ \, $ B). $ 70^\circ \, $ C). $ 40^\circ \, $ D). $ 20^\circ \, $

$\spadesuit $ Konsep Dasar
*). Hubungan sudut keliling dan sudut pusat lingkaran yaitu :
Sudut keliling $ = \frac{1}{2} \times \, $ sudut pusat.
*). Jumlah dua sudut berpelurus $ = 180^\circ $

$\clubsuit $ Pembahasan
*). Perhatikan gambar pada soal :
$ \angle AOB $ dan $ \angle BOC $ berpelurus,
$ \angle AOB $ adalah sudut pusat dengan sudut kelilingnya adalah $ \angle ADB $.
*). Menentukan $ \angle AOB $ :
$ \begin{align} \angle AOB + \angle BCO & = 180^\circ \\ \angle AOB + 40^\circ & = 180^\circ \\ \angle AOB & = 180^\circ - 40^\circ \\ \angle AOB & = 140^\circ \end{align} $
*). Menentukan sudut ADB :
Sudut pusat : $ \angle AOB $ dan sudut keliling : $ \angle ADB $,
$ \begin{align} \angle ADB & = \frac{1}{2} \times \angle AOB \\ & = \frac{1}{2} \times 140^\circ \\ & = 70^\circ \end{align} $
Jadi, besar $ \angle ADB = 70^\circ . \, \heartsuit $

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.